Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Červánkova vzpomínka na Galéna

publikováno 4. března 2013

S Galénem jsem se seznámil před půlstoletím. V tu dobu byl Jenda redaktorem v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců. Tehdy měl na starosti redakční zpravodajství a začínal zakládat při "Ábíčku" čtenářské kluby.

Koncem května 1961 jsem i já založil přírodovědný čtenářský klub Hlídka ochrany přírody - 08. Tak jsem poznal Galéna. Po dovršení mých 18 let mne přizval ku spolupráci jako externistu redakce pro práci hlídek ochrany přírody.

Počátek roku 1968 přinášel v naší vlasti mnoho nových nadějí. Jenda Šimáně byl vyzván, aby vytvořil redakci časopisu Skaut - Junák a aby začal vydávat celostátní časopis tohoto názvu. Galén v krátké době úkol splnil a stává se tak šéfredaktorem uvedeného časopisu.

21. srpen 1968 učinil konec všem nadějím. Jako protest proti okupaci Československa sovětskou armádou v srpnu 1968 vydal a šířil obrázkový leták Nepokořená svoboda, který byl následně záminkou pro jeho zatčení, odsouzení a dvouleté věznění. Po propuštění směl pracovat jen jako dělník v gumárně.

V roce 1991 zakládá Galénovu nadaci a k podpoře činností s dětmi a mládeží a do ní vkládá své peníze, získané z odškodnění za své vězení a nucené pracovní nasazení.

Přezdívku Galén si přisvojil na počest svého vzoru, doktora Galéna z románu Karla Čapka "Bílá nemoc". Byl zastáncem myšlenek prezidenta T. G. Masaryka, spisovatele Karla Čapka i učitele národů Jana Ámose Komenského.

Byl spoluautorem "Velké pedagogické hry", která vznikla kolem roku 1965. Byla zaměřená na sebevýchovu, výchovu a rozvoj jedince v malém kolektivu - mikrokolektivu (klubu, družině, rodině). Stál u zrodu Březových lístků a byl jejich neúnavným propagátorem. Stejně vřele šířil i Žluté kvítky.

K nám do Ždánic začal Galén přijíždět v polovině 70. let minulého století. Jeho filosofie byla blízká nám, kteří jsme v tu dobu vedli oddíly a kroužky dětí. Galén si naopak vážil naší práce ku prospěchu společnosti. Velmi dobrou spolupráci Masarykovy základní školy, domu pionýrů a Města Ždánice ocenila Galénova nadace udělením titulu "Ždánice město přátelství".
Toto ocenění na Městském úřadě Ždánice převzal tehdejší starosta Josef Medřický přímo z rukou Jana Šimáněho Galéna. Diplomek o této skutečnosti visí na chodbě Městského úřadu dodnes a je také připojený k tomuto textu.

Galén byl častým hostem na srazech dětí u Bezdýnky. Několikrát nás navštívil i v táborovém areálu Haluzická hájenka. Byl skvělý vyprávěč, který vždy dokázal zaujmout a pro věc nadchnout nejen děti, ale i mládež a dospělé. Řada ždánických nositelů Březových lístků má i jeho podpis na udělovacím diplomku.

Galéne, zapsal jsi se do srdcí a duší mnoha tisíců chlapců a dívek z celého česko-slovenského území. I já jsem se mnohému od Tebe naučil. Děkuji!

Jendo, Tvá veliká charismatická osobnost zůstane navždy v našich srdcích.

Josef Chvíla - Červánek (Ždánice)

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: