Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

NOVINKA - Galénův nadační fond požádal o registraci ochranné známky BL

publikováno 12. září 2019

Poměrně žhavou novinkou je skutečnost, že Správní rada GN-Galénova nadačního fondu požádala u Úřadu průmyslového vlastnictví o registraci ochranné známky loga Březového lístku a slovního vyjádření "Březový lístek". Co k tomuto rozhodnutí vedlo a jaké to bude mít důsledky pro nositele BL a udělování odznaků? Na to odpoví předseda správní rady GNF Jan Burda - Tatanka.

Nejdříve otázka, která může trápit všechny, kdo mají s Březovými lístky co do činění. Co registrace ochranné známky znamená pro nositele, udělovatele a vůbec celé hnutí kolem BL?

Na udělování ocenění nebo využívání obrázku BL se nemění vůbec nic. Pořád si kdokoli může vyrobit dekret s obrázkem BL, použít logo na webu, udělovat odznaky, propagovat BL na svých materiálech, šířit myšlenku BL, nebo cokoliv dalšího, bez jakéhokoliv omezení. Smyslem ochranné známky je prevence před možnou snahou komerčního zneužití symbolu Březového lístku.

Proč tedy ochranná známka? Prevence proti čemu?

Myslím, že Březové lístky jsou zavedený a velmi hodnotný symbol s velmi dobrým jménem po celé České republice. Po celou dobu jejich existence bylo možné s tímto symbolem libovolně zacházet. Například si kdokoli mohl nechat vyrobit odznaky a začít je udělovat, prodávat atd. Dnešní doba je ale hodně zvláštní, plná zášti a "zaručených zpráv" a je proto dobré mít alespoň minimální jistoty. Myslím , že nastala doba, kdy je dobré přemýšlet nad ochranou tak vzácného symbolu. Jsem přesvědčen, že nositelé i udělovatelé BL ocení, že mají pravé odznaky, které v sobě nesou kousek Galénova Přátelství rozrůzněných. Registrací ochranné známky morální cena odznaků ještě stoupne.

Proč registruje ochrannou známku Galénův nadační fond?

Galénův nadační fond založil sám Jan Šimáně - Galén v roce 2004 z peněz, které dostal jako rehabilitaci za své věznění komunisty. Jeho hlavním záměrem byla podpora přátelství rozrůzněných, dětských kolektivů a Březových lístků. A já jsem přesvědčen o tom, že přesně tyto cíle v nadačním fondu dnes naplňujeme. Realizovali jsme velký projekt na podporu mezigeneračního učení, díky kterému se nám podařilo na CVVZky vrátit jako účastníky její zakladatele. Máme program na podporu účastníků CVVZ s omezenými finančními možnostmi. Podporujeme CVVZky například péčí o společný web. Organizujeme setkávání nositelů olympijských stupňů BL a každoroční strategickou poradu QuoVadis pro všechny, kdo se chtějí na hnutí Březových lístků nějak podílet . No a především se staráme o výrobu, distribuci a evidenci Březových lístků. Tím vším, myslím, naplňujeme Galénův odkaz, což je nikdy nekončící úkol. A ochrana symbolu Březového lístku před možným komerčním zneužitím k tomu patří. Ochrannou známku bude vlastnit Galénův nadační fond - tedy organizace, kterou Galén založil a vdechl jí obsah - bez ohledu na to, kdo je, nebo bude členem správní rady. Současně bych rád pozval všechny zájemce o diskusi o Březových lístcích a jejich budoucnosti na každoroční otevřené setkání správní rady GNF "Quo Vadis", které se koná pravidelně v lednu, aby se k nám připojili a pomohli svými nápady a skutky myšlenku Březových lístků a Přátelství rozrůzněných dále rozvíjet a šířit. Informace o něm a pozvánku najdete koncem roku na www.brezovylistek.cz a samozřejmě na letošní CVVZ v Náchodě v informačním stánku Březového lístku.

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: