Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Svátek „Březových lístků“ ve Ždánicích

publikováno 5. března 2018

V sobotu 24. února 2018 se na Kulturním domě ve Ždánicích sešlo více než čtyři desítky nositelů BL Ždánicka, aby vzpomněli své společné 47leté práce s dětmi a mladými lidmi.

Setkání bylo zahájeno společným zpěvem táborové písně Studánko Bezdýnko, která vznikla na prvním táboře pionýrské skupiny Ždánice v roce 1971 u studánky Bezdýnky. Tam se také uskutečnilo dalších 17 ročníků táborů pod stany.

Následovala vzpomínka na nositele BL, kteří již nejsou mezi námi. Z našeho kolegia BL za 47 let již odešlo 24 nositelů BL. Uctili jsme je minutou ticha, při které jsme jejich jména promítli na promítací plátno kulturního domu.

Jožka Chvíla Červánek pak prošel ve vzpomínkách 47 minulých let. Zejména vzpomněl vznik Domu pionýrů a mládeže a vybudování tábora Haluzická hájenka. Vzpomněl uskutečněné tábory stálé, hvězdicové, putovní pěší, putovní cyklistické i vodácké. Ve svých vzpomínkách neopomněl ani tábory v Polsku a na Slovensku.

Z akcí jsme si společně vzpomněli na závody minikár, Indiánskou stezku, noční výsadek, pokusy o trampskou romanci, dětské karnevaly a výpravy za poznáním do okolí i po celé české a slovenské republice.

V minulé době jsme se naučili znát kde najdeme pomocnou ruku. Dnes všichni vedoucí ví, že pomocnou ruku najdeme vždy na konci své paže.

Instruktoři dokázali v jedno jaro vysadit 17 000 lesních stromku a vydělali si tak polovinu peněz na 14. denní tábor u Baltického moře v Polsku. V roce 1989 při budování táborové základny Haluzická hájenka bylo zdarma odpracováno 11.912 hodin. V roce 1990 to bylo 20.627 hodin. V roce 1991 jsme vydělali na brigádách v přírodních rezervacích a v CHKO Bílé Karpaty více jak 100.000 Kč a věnovali jsme je na dobudování tábora Haluzická hájenka. (/Údaje v tomto odstavci jsou čerpány z kroniky města Ždánic, které jsou na www.muzdanice.cz)

Červánkovo povídání bylo průběžně doprovázeno promítáním fotek a filmů z činnosti o níž bylo vyprávěno. Toto promítání se těšilo velikému zájmu. To i proto, že se tam na fotkách a ve filmu přítomní viděli o 20, 30, 40 či 47 let mladší.

Při této příležitosti bylo předáno nejvyšší ocenění za celoživotní práci s dětmi a pro děti Jožkovi Chvílovi - Červánkovi - "12. Zlatý březový lístek". Na udělovacím glejtu se sešla podpisová síla 355. BL byly uděleny i dalším třem vedoucím.

Město Ždánice využilo této příležitosti a starosta města pan MUDr. Vladimír Okáč z rozhodnutí rady města, předal Jožkovi, zvanému Červánek, "OCENĚNÍ za celoživotní práci s dětmi a mládeží a dlouholetou činnost na táborové základně Haluzická hájenka".

Červánek od svých přátel obdržel fotografie zpracované ve fotoknize a květinové dárky. Schůzka pokračovala ve vzájemné besedě a vzpomínání všech přítomných na uplynulé období. Na závěr bylo rozhodnuto se v příštím roce sejít v době vegetace na táborové základně v Haluzicích s přizváním všech, kteří se na budování podíleli. Pěkné prostředí a občerstvení tohoto odpoledne připravila držitelka BL, Věra Hrubá, vedoucí Kulturního domu Ždánice.

Josef Medřický (3) a ČBL

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: