Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Ivan Makásek – Hiawatha (9)

publikováno 10. května 2011

Ten, který tvoří wampumy (nar.1944 v Praze).

V dětství byl členem Foglarových Hochů od Bobří řeky, v roce 1959 zakládá kmen Dakota (Spojenci) a získává přezdívku Malý Medvěd. Patnáctiletí kluci jsou ovlivněni četbou Karla Maye a E. T. Setona a činnost Dakoty tomu odpovídá: lasování, střelba z luku, znalosti stopování i všeho, co roste v přírodě… Aniž to v té době tušili, pokračovali přímo ve stopách českých woodcrafterů z let poválečných. Malý Medvěd se po roce 1962 stává vůdcem Roverského kmene Dakota, jehož náplň se rozšiřuje o trampování a skauting.

Uplynuly další tři roky a Ivan mohl uskutečnit svůj sen - 3. září 1965 je v klubovně Tisu - Svazu pro ochranu přírody a krajiny v Praze-Nuslích založen 3. oddíl ilegálního skautského střediska Psohlavci NE-SKEN-NON (Velký Mír). Jedenadvacetiletý Ivan přijímá v té době své Lesní jméno Hiawatha a v činnosti jeho oddílu můžeme vidět odlesky jeho hlubokého zájmu o původní obyvatele Severní Ameriky. V roce 1967 napsal Hiawatha příručku Kult ohně a započal tak éru ohnivectví, která trvá dodnes. Prvními líhněmi ohnivectví byly Hiawathou vytvořené roverské kmeny Šavani (1967) a Midewin (1969). V té době vydal další příručku Služba, která popisuje, jak vést oddíl jako Neskenon. Pro Neskenonské ohnivce sepsal Hiawatha první Wagamedův wampum (1971). Oddíl (dále kmen) začal v r. 1972 vydávat časopis Wampum Neskenonu, po roce 1989 vydával Hiawatha souběžně stejnojmenný časopis určený pro skautskou veřejnost. Byl také zakladatelem a šéfredaktorem ochranářského časopisu Nika a stejnojmenné nadace. Vystudoval Přírodovědnou fakultu Univerzity Karlovy a až do svého důchodu pracoval profesionálně v oblasti ochrany přírody. Byl poradcem předsedy vlády v oblasti ekologie.

Šaman Hiawatha vymyslel desítky obřadů a kmenových rituálů, které jsou dnes ozdobou tradic společenství Midewiwin, ať už to je způsob udílení Orlích per, vigilie, zavedl Indiánské hry, ale hlavně dokázal oprášit dávno zapomenuté tradice. On zavedl roucha, obnovil zapomenutou tradici táboření v týpí a mnohé další. Své nadšení dokázal přenést na ostatní a vše další už bylo jako lavina, kterou nešlo zastavit.

Z jeho rozsáhlé publikační činnosti bych chtěl jmenovat zavedení vydávání Neskenonských Almanachů (tzv.Stezek), publikuje o svém oblíbeném sportu knížku Lakros (1999), píše dobrodružný román V Zemi zeleného rákosí (1996), brožurku Otstungo(1997), po roce 2000 pak knihy Poselství Svatojánských proudů, volnou trilogii Kluci z Dakoty, Kluci z Neskenonu, Lidé z Midé a dále o severoamerických indiánech Stále vztyčují totemy Totemy a Indiáni severozápadního pobřeží Pacifiku. Ani v důchodovém věku Hiawatha nezvolňuje a stále se zajímá o dění v Midewiwinu a je stále činný v Radě Šamanů.

Podle článku od Tomáše Studenovského - Tuwanakhy maličko doplnil Jerry

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: