Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Jaroslav Brejcha - Bolid (12)

publikováno 14. ledna 2012

* 23. června 1929

Narodil se a trvale žije v Rokycanech. Povoláním je pedagog (absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor fyzika-chemie), učil fyziku. Nositelem 12. stupně je od roku 1990.

Ve školním roce 1937-38 (jako žák III. třídy) vstoupil do Čtenářského klubu Mladého hlasatele, v klubové činnosti pokračoval i po roce 1945, také pod patronací časopisů Věda a technika mládeži a ABC mladých techniků a přírodovědců. Při tom se seznámil s Galénem a dalšími osobnostmi "klubismu". Zakládal a vedl Raketové posádky "Abíčka", i obě jeho děti (syn Jaroslav a dcera Hana) je vedly pod názvem Luna a Luník s pořadovými čísly 999 a 1000. Jan Brejcha-Bolid byl horlivým propagátorem mikrokolektivů a plynule přešel do hnutí Březový lístek. V Rokycanech a okolí se svou manželkou Jaroslavou, rovněž učitelkou, iniciovali udělení více jak 300 Březových lístků, spoluorganizovali prázdninové pobyty dětí a mládeže.


Jeho celoživotní aktivní zálibou je astronomie. Po velmi dlouhou dobu řídil Hvězdárnu v Rokycanech. Při ní a při škole vedl astronomický kroužek, organizoval letní astronomické expedice. Za svou práci pro Rokycanskou hvězdárnu byl veřejně oceněn. Byl "duší" rokycanského Kosmického klubu, založeného již v 4. října 1957. Snažil se vydávat různé astronomicky zaměřené publikace a naučné hry a uplatnit i svůj patentovaný návod na chemickou stavebnici. Od roku 1968 byl členem zmíněného Kosmického klubu i František Rodr-Paragraf pro obor Sci-fi. Nadšenci z Bolidova Kosmického klubu, případně jeho žáci, se účastnili zájmových akcí i za hranicemi ČSSR.


Z odborné literatury se Bolid dověděl o tajemných megalitických stavbách ve světě, později i o českých Kounovských kamenných řadách (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A9_%C5%99ady_Kounov). Jim věnoval velkou pátrací, studijní a publikační pozornost, spolu se svými mladými svěřenci a členy klubů dlouhodobou činností významně obohatil poznatky o nich (je citován v řadě odborných publikací) - viz http://interkom.vecnost.cz/whosf/brejar.htm. nebo http://www.zine.cz/mirror/AZOld/wizw/b.htm.

Svým výzkumem naplňoval i ministerská zadání. Dnes vzpomíná, jak mu trvalo 3 roky, než se mu podařilo nad Kounovskými kamennými řadami spatřit východ slunce a ověřit si tak jejich orientaci. Bolid a jeho přátelé uskutečňovali mnoho odborných besed, výstav, stali se častým námětem tiskových a televizních informací. Do Muzea dr. B. Horáka předal Bolid svou sbírku dokumentů a plastický model pravěké hvězdárny - zmíněných kamenných řad. I Bolid trpce nese to, že tato megalitická stavba je dlouhodobě pleněna a že není státními orgány patřičně chráněna. Obdobné stavby jsou jinde ve světě považovány za zásadní památníky lidské kultury a jsou jako takové důsledně a nejen účinně chráněny, ale i propagovány. Po zákazu vydávání časopisů Mladý hlasatel a Hlasatel pečoval od roku 1991 i o vydávání časopisu Duhová planeta. I jako důchodce se stále věnoval různým dobrovolným činnostem s mládeží a dětmi i Rokycanské hvězdárně. Určitý čas i organizoval výpůjčky tématických videonosičů.


V roce 2003 ho postihl vážný úraz kyčelního kloubu, voperovaná endoprotéza se mu však neujala. Je proto upoután na lůžko, mimo něj se může pohybovat pouze s pečovatelským doprovodem na pojízdném křesle. Se svou obětavě ho ošetřující manželkou Jaroslavou žije v domě Pečovatelské služby města Rokycany.


Jaroslav Brejcha rád vzpomíná především na své četné přátele-propagátory klubů, mikrokolektivů a Hnutí Březová lístek, zejména na Jana Šimáně-Galéna, Vlastislava Tomana-Hadžiho, Karla Líbu, Františka Rodra-Paragrafa, Jožku Chvílu-Červánka, Miroslavu Šimarovou-Bobřici a Ivu Škrovovou-Viki. Ta se trvale zapsala do jeho mysli tím, že vytvořila řadu hezkých a nápaditých grafických pomůcek pro jeho kluby. Galénovi a Vikině poslal prostřednictvím Pegase a Pinka vřelé pozdravy a přání všeho dobrého.


Jaroslav Brejcha - Bolid je vzácným příkladem profesionálního pedagoga, který své povolání považuje za poslání a umí a chce ho propojovat s dobrovolnou a nezištnou "mimoškolní" zábavnou výchovou dětí a mládeže podle vzoru Foglarových čtenářských klubů. Bolid dovedl dlouhodobě vzbuzovat nejen zájem dětí o sdružování a přátelení se, ale i o astronomii a průzkum Kounovských kamenných řad. Jaroslav Brejcha - Bolid je tak jednou z nejvýraznějších osobností "klubismu" v Čechách. V dnešní době je odborně fundovaná a dobrovolná nehonorovaná práce s dětmi a mládeží spíše výjimečná, proto životní dílo manželů Brejchových je pro naši veřejnost trvalým příkladem a výzvou k následování. Přejeme Bolidovi dostatek zdraví a velké zadostiučinění za vše, co pro "své děti" vykonal.


Podle osobních vzpomínek manželů Brejchových sestavili Pegas a Pink

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: