Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Soutěž o nejzajímavější zprávu o udělení Březového lístku a nejpůsobivější podobu udělovacího listu BL

publikováno 12. března 2007

Soutěž pro všechny nositele a udělovatele BL. Můžete vyhrát až 3.000,- Kč, tak neváhejte!

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY


1. Účel soutěže

Účelem soutěže je propagovat Hnutí Březový lístek internetovými zprávami a zvyšovat úpravnost Udělovacích listů. Pokud se v těchto soutěžních podmínkách hovoří o Hnutí Březový lístek a o oceňování Březovým lístkem, jsou užity pojmy, definované a vysvětlené v Pravidlech Hnutí Březový lístek (jsou uvedena na těchto internetových stránkách).


2. Vypisovatel soutěže

Vypisovatelem soutěže je GN-Galénův nadační fond.


3. okruh soutěžících

Soutěže se může účastnit kterýkoliv občan ČR ve věku od 10 let.


4. téma soutěže

Soutěž má dvě témata, která jsou nazvána:

 • SOUTĚŽ O NEJzajímavější ZPRÁVU O UDĚLENÍ BŘEZOVÉHO LÍSTKU (text a fotografie).

Textem je míněna původní (autorská) česká zpráva v rozsahu maximálně jedné tzv. autorské A4 ( 1800 liter, tj. 30 řádek po 60 literách vč. mezer). Počet originálních (autorských) fotografií je omezen na 2 ks černobílého nebo barevného formátu 9x13 cm. Internetový rozměr a hustota snímků nejsou určeny, nedoporučuje se použít tzv. miniatur.

 • SOUTĚŽ O NEJPŮSOBIVĚJŠÍ PODOBU UDĚLOVACÍHO LISTU

Udělovací list je písemný dokument, který je nedílnou součástí ocenění Březovým lístkem. Jeho formát (zpravidla A6 až A3), technické provedení (kresba, malba, počítačová grafika atd.) a barevnost nejsou omezeny. Obsah Udělovacího listu musí odpovídat ustanovením zmíněných Pravidel Hnutí Březový lístek. Soutěžní ukázka-reprodukce pro internet může být buď jako obecný předtisk bez jména oceněného, nebo jako úplný konkrétní udělovací list.


5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autor textu a popisek k fotografiím a úplného udělovacího listu smí uveřejňovat osobní údaje oceněného jen v nejnutnějším rozsahu (zpravidla jen přezdívku nebo jméno oceněného a stručný název a místo společenství, ve kterém působí), ale vždy jen se souhlasem oceněného (nositele BL).


6. termín přihlášky do soutěže

Přihlášky do soutěže (i více přihlášek od téhož soutěžícího) je možno registrovat pomocí odkazu SOUTĚŽ GNF na zmíněných internetových stránkách v období od 1/3 2007 do 30/11 2007. Současně s přihlášením je nutno zaslat soutěžní dílo pomocí e-mailu na adresu kaspar.rudolf@volny.cz

nebo "papírovou" poštou na adresu vypisovatele.


7. způsob a termín posuzování, porota soutěže

Vypisovatel soutěže sestaví nejpozději k 31/12 2007 odbornou porotu 3 nositelů Březových lístků, kteří mají dostatek zkušenosti z textové, fotografické a internetové propagace a publicistiky. Jména porotců budou zveřejněna při vyhlašování výsledků soutěže. Porota má právo omezit nebo sloučit počet odměňovaných míst.

V rubrice SOUTĚŽ na zmíněných internetových stránkách bude umožněno, aby každý jejich čtenář mohl ocenit soutěžní díla ocenit přiznáním bodů od 1 do 5. Odborná porota je povinna se s tímto čtenářským hodnocením seznámit.


8. termín vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže budou vyhlašovány na internetu vždy k 15. únoru běžného roku.


9. odměny za umístění v soutěži

Obě části soutěže budou oceňovány zvlášť peněžními částkami

Kč 3.000/1. místo, Kč 2.000/2. místo a Kč 1.000/3. místo.


10. Práva soutěžících

Přihlášením a předáním soutěžního díla neztrácí přihlášený svá autorská práva, tzn. může se svým dílem nakládat podle své vůle. Soutěžící má právo požádat do 30/10 běžného roku o škrtnutí své přihlášky a o likvidaci elektronického záznamu svého díla, převzatého redakcí internetových stránek vypisovatele. Všechna ostatní přihlášená díla zůstávají k dispozici vlastníka internetových stránek. Soutěžící nemá právo požadovat za první i další uveřejnění přihlášeného díla na internetových stránkách vypisovatele autorský honorář.


11. Práva VYPISOVATELE SOUTĚŽE

Vypisovatel soutěže má právo všechna přihlášená díla bezplatně zveřejňovat na svých internetových stránkách dle svého uvážení. Vypisovatel má právo nepřijmout do soutěže díla, která svým obsahem nebo formou poškozují Hnutí Březový lístek nebo jsou neslučitelná s obvyklými mravy. Redakce internetových stránek vypisovatele soutěže má právo uvádět text přihlášeného díla do souladu se základními pravidly českého pravopisu.


12. Opakování soutěže

Vypisovatel je rozhodnut obě části soutěže opakovaně vyhlašovat, oceňovat a odměňovat pro každý rok. Vypisovatel má právo soutěž po vyhodnocení prvního nebo následujícího ročníku zrušit nebo pozměnit.


Adresa a kontakty na vypisovatele: GN-GALÉNŮV NADAČNÍ FOND, Černokostelecká 1152/70, 100 00 Praha 10-Strašnice.

Kontakty www.brezovylistek.cz, e-mail kaspar.rudolf@volny.cz, telefony 274 820 573 nebo 607 904 494.

Praha 15/2/2007

JUDr. František Rodr v.r.

předseda správní rady GN-Galénova nadačního fondu

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

 • Junák
 • Duha
 • A-TOM
 • Klub českých turistů
 • Zálesák
 • Pionýr
 • Naturo
 • ČSOP
 • a mnohých dalších
Hledání: