Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Vlasta Mokrá (9)

publikováno 21. ledna 2011

* 29. října 1961 v Kyjově

První dětský oddíl začala navštěvovat ve svých sedmi letech. Její oddíloví vedoucí, Karel Hromek a posléze Jiří Poláček ji přivedli až na ždánickou táborovou školu pro instruktory.

V patnácti létech začala pracovat jako instruktorka a to nejen v oddíle ale i na letních a zimních táborech.. Odmaturovala 6. července 1981 a již 15. července téhož roku nastoupila na DDM ve Ždánicích, kde začala pracovat jako vedoucí oddělení estetiky.
V této době se významně podílela na budování táborové základny Haluzická hájenka.

V tomto pracovním zařazení úspěšně pracovala 21 let a 5 měsíců. Dne 15. 11. 2002 odchází z uvedeného zaměstnání a nastupuje ve své rodné obci Násedlovice do funkce starostky. Starostkou je nyní již druhé volební období.

Jak je již uvedeno, na táborech pracovala nejdříve jako instruktorka a posléze jako oddílová vedoucí. Zvládla však i práci táborové kuchařky, účetní a zdravotníka. Po získání praxe na táborech stálých, hvězdicových, putovních, cyklistických i vodáckých samostatně tyto tábory připravovala a vedla. Tábory vedla nejen ve Ždánickém lese, ale i v Čechách, na Slovensku a i v Polsku.

Vyzkoušela si také práci stovkařky, vedoucí stovky čtenářských klubů, když Jenda Šimaně Galén obnovil časopis Mladý hlasatel.

Ve své rodině nebyla první vlaštovkou při naplňování odkazu J.Á. Komenského: Buď ku prospěchu společnosti. Její tatínek pan František Mareček byl nejen pracovitý havíř, ale i významný organizátor nejrozličnějších akcí pro celou vesnici. Vlasta je nejen jeho skvělou pokračovatelkou, ale dílo svého otce obohatila o nové aktivity.

Vlasta však není ani posledním mohykánem ve své rodině, který pracuje ku prospěchu lidských mláďat. Při aktivitách jí často pomáhají i její sourozenci. Bratr František Mareček a jeho manželka Jana jsou nositeli 2. BL a pomáhají vést sportovní akce. Sestra Jarmila Mokrá , nositelka 3. BL, vyniká zejména tím jak dobře organizuje několikrát ročně třídenní pobyty žáků své třídy za účasti jejich rodičů. Manžel Jarmily Petr Mokrý, nositel 2. Bl, se zapsal jako významný trenér žákovského fotbalového družstva. Vlasta pro svoji rozsáhlou činnost nachází pochopení u svého manžela Tomáše, který je nositelem 3. BL a vede sportovní klub. Její jablka, její děti, Klára a Tomáš nepadly daleko od stromu. Oba jsou nositeli 1. BL a jsou významnými pomocníky při organizaci akcí nejrůznějšího druhu, zejména v oblasti národopisného dění.
Dobré pomocníky a spolupracovníky navrhuje k ocenění Březovými lístky. Tak jen z její obce se tohoto ocenění dostalo 23 lidem.

Již 5 let je starostkou obce Násedlovice a předsedkyní mikroregionu Ždánicko. Každým rokem však i nyní vyjíždí na dva tábory do táborového areálu Haluzická hájenka. Na jednom turnusu pracuje jako vedoucí tábora a na druhém jako vedoucí programu. Což je vyjádřením obdivuhodného vztahu k všem dětem a mladým lidem.

Dotázal jsem se Vlasty: Co považuješ za svůj úspěch a čeho by jsi ještě chtěla dosáhnout? Odpověděla: Jsem moc ráda, že mohu ještě jezdit na tábory do Haluzic a přála bych si být zdravá, abych ve všech činnostech mohla ještě dlouho pokračovat.
My, kteří Vlastu známe více než 40 let si jí vážíme pro její pracovitost, skvělé organizační schopnosti , kamarádskou a přátelskou povahu nejen k dětem, ale i k vedoucím. Víme, že není "béčko" , je kamarádkou i do deště!

Tak ji Ždánické kolegium BL v srpnu 2010 právem udělilo 9. BL Černý.

Josef Chvíla - Červánek

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: